Szkolenie animatora dla grup zorganizowanych – ANIMATOR – Eventy | Animacje | Półkolonie | Obozy

Szkolenia

Szkolenie

Szkolenie animatora dla grup zorganizowanych

Szkolenie Animatora Czasu Wolnego obejmuję szeroki zakres umiejętności praktycznych, tak bardzo przydatnych w pracy z dziećmi.

Lokalizacja

Cała Polska

Cena

Cena dotyczy 1 uczestnika szkolenia
Podane ceny są cenami netto

Minimalna ilość osób

10 uczestników

Czas trwania

6 godzin

Cena

99 zł

Program

Program zawiera podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące pracy animatora.

01

Profil osobowościowy animatora.

02

Integracja uczestników animacji.

03

Bezpieczeństwo podczas animacji.

04

Tworzenie programów animacyjnych.

05

Metody skutecznej komunikacji.

06

Zabawy animacyjne.

07

Tańce animacyjne.

08

Trening twórczego myślenia.

Ważne

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są wszystkie placówki zajmujące się dzieci typu placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, stowarzyszenia, fundacje itp.

Materiały animacyjne

Wyniesiesz po szkoleniu mnóstwo nowych umiejętności, ale tez materiały szkoleniowe, które pomogą utrwalić i zapamiętać na stałe zdobytą wiedzę.

Zaświadczenie

Po szkoleniu otrzymasz zaświadczenie o odbyciu szkolenia Animatora Czasu Wolnego

Informacje ogólne

Najczęściej zadawane pytania.

Wystarczy wypełnić formularz rezerwacyjny na stronie.

10 osób

Oczywiście. Ustalenie zakresu programu oraz czasu potrzebnego na realizację danego bloku tematycznego odbywa się za zasadzie indywidualnych ustaleń.

Po wykonaniu usługi zleceniodawca zgłaszający szkolenie otrzymuję fakturę Vat z terminem płatności.

Szkolenie trwa od 3 do maksymalnie 8 godzin. Czas trwania jest ustalany indywidualnie dla każdej placówki mając na uwadze możliwości czasowe.

Sala szkoleniowa powinna pomieścić wszystkich uczestników. Zalecamy, aby była przestronna i zawierała jak najmniej mebli oraz innego wyposażenia.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapytaj o pomoc.