Polityka prywatności – ANIMATOR – Eventy | Animacje | Półkolonie | Obozy

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jako naszych klientów jest firma Animator Renata Majchrzak zarejestrowana pod adresem Jagiellońska 7/39 kod pocztowy 41-200 Sosnowiec z siedzibą na ulicy Modrzejowska 32A  kod pocztowy 41-200 Sosnowiec; NIP 8231633666 REGON 362339301.

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy od Państwa w drodze dobrowolnej zgody – w związku z zainteresowaniem naszą ofertą lub informacje, które przekazali nam Państwo w związku z korzystaniem z naszych usług lub zawartymi umowami.

W szczególności możemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:

  • w przypadku klientów indywidualnych – dane identyfikujące (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe(np. numer telefonu lub e-mail)
  • w przypadku klientów biznesowych – dane firmy (np. nazwa, numer NIP, adres czy siedziba) oraz dane osób, które działają w imieniu firmy lub ją reprezentują.

Dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu realizacji świadczonych przez nas usług – zgodnie z Państwa dyspozycją lub treścią zawartej umowy
  • w celu marketingu usług własnych tj. kontaktu z Państwem w celu przedstawienia nowych ofert lub promocji bądź sprawdzenia oceny jakości wykonywanych przez nas usług.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta z Państwem umowa lub dobrowolna zgoda oraz uzasadniony interes prawny administratora w odniesieniu do marketingu usług własnych.

 

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz przez cały czas aż do złożenia przez Państwa dyspozycji ich usunięcia.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić nam realizację niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które zobowiązani jesteśmy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapytaj o pomoc.