Kierownik wypoczynku – ANIMATOR – Eventy | Animacje | Półkolonie | Obozy

Szkolenia

Szkolenie

Kierownik wypoczynku

Lokalizacja

Animator
Modrzejowska 32a
41-200 Sosnowiec

Czas trwania

10.00 - 20.00 (10 godzin)

Terminarz

15.10.2023

Aktualny numer zgody

Śląski Kurator Oświaty: WE-KZ.5632.2.13.2022

Forma kursu

Stacjonarna

Uprawnienia

Kierownik wypoczynku

Cena

179 zł

Program

01

Planowanie pracy wychowawczej

02

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

03

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

04

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą

05

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

Wymagania

Uczestnik, który chce zapisać się na kurs kierownika wypoczynku musi spełnić następujące wymogi.

Niekaralność

Uczestnik nie był karany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.

Wiek

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które skończyły 18 lat.

Wykształcenie

Uczestnik posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Staż pracy

Uczestnik posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapytaj o pomoc.