Wychowawca wypoczynku – ANIMATOR – Eventy | Animacje | Półkolonie | Obozy

Szkolenia

Szkolenie

Wychowawca wypoczynku

Kurs wychowawcy wypoczynku przeznaczony jest dla wszystkich osób pełnoletnich, które chciałyby rozpocząć pracę w charakterze wychowawcy na półkoloniach i koloniach dla dzieci i młodzieży. W program szkolenia kursu wliczają się: zajęcia stacjonarne, zadania indywidualne zadawane przez wykładowcę oraz praca z materiałami szkoleniowymi.

Lokalizacja

Animator
Modrzejowska 32a
41-200 Sosnowiec

Aktualny numer zgody

Śląski Kurator Oświaty: WE-KZ.5632.1.20.2022

Czas trwania

36 godzin
piątek - wykłady
sobota - ćwiczenia
niedziela - egzamin

Terminy

13-15.10.2023

Forma zajęć

Stacjonarna

Uprawnienia

Wychowawca wypoczynku

Cena

199 zł

Program

01

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

02

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku

03

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

04

Ruch i rekreacja

05

Turystyka i krajoznawstwo

06

Zajęcia kulturalno-oświatowe

07

Zajęcia praktyczno-techniczne

08

Prace społecznie użyteczne

09

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Standardy

Wymagania

Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, ukończyła 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Cel szkolenia

Kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień wychowawcy na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży (koloniach, zimowiskach, obozach).

Uzyskane dokumenty

Udział w kursie na wychowawcę kolonijnego jest jednoznaczny z pozyskaniem uprawnień zgodnych z panującym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Niska cena

Cały kurs zwróci się po 2 dniach Twojej pracy na koloniach oraz półkoloniach.

Doświadczenie i zaufanie

Od ponad 7 lat organizujemy szkolenia z zakresu rekreacji i turystyki. Możesz nam zaufać.

Praca

Po ukończeniu kursu możesz starać się o podjęcie pracy w naszej firmie. Wystarczy zgłosić chęć współpracy. Czekamy na Ciebie :)

Informacje ogólne

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania.

Cały kurs polega na oglądaniu, słuchaniu i zapoznaniu się z lekcjami poprzez prezentacje multimedialne, filmy dydaktyczne i materiały tekstowe.

Kurs na wychowawcę wypoczynku trwa 36 godzin.

Należy zapisać się na kurs wychowawcy wypoczynku, aby zdobyć odpowiednie uprawnienia.

Najczęściej na krajowych wyjazdach wynagrodzenie wychowawcy wypoczynku waha się w granicach od 900 – 1300 zł brutto za tydzień. Natomiast na koloniach za granicą można liczyć nawet na 1500 – 2000 zł brutto za tydzień

Wychowawcą kolonijnym mogą zostać osoby które ukończyły 18 rok życia i mają co najmniej średnie wykształcenie.

Zapewniamy oferty pracy w charakterze wychowawcy wypoczynku na realizowanych przez nas wyjazdach kolonijnych oraz półkoloniach.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapytaj o pomoc.